Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Xã hội

Đà Nẵng: Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố

Ngày 10/10, tại TP. Đà Nẵng, Ban chỉ đạo Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân TP. Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2019.

Đo nhiếm bẩn

Đo nhiễm bẩn phóng xạ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cá nhân có khả năng bị ảnh hưởng.

Tình huống được đưa ra là sự cố mất nguồn phóng xạ trong thiết bị đo công nghiệp, do bị kẻ gian lấy trộm tại một công ty sản xuất bao bì thuộc Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Sau khi trộm, người này đã tháo thiết bị và cất giấu tại nhà riêng làm rò rỉ chất phóng xạ. Nguồn phóng xạ sử dụng trong ứng phó là nguồn mô phỏng.

Dùng gậy có màu

Dùng gậy có đầu gắp để thu dọn chất nhiễm bức xạ.

các đợn vịe điễn

Các lực lượng diễn tập có nhiệm vụ thu hồi nguồn phóng xạ bị lấy cắp

Sau khi phát hiện sự cố, cơ quan chức năng đã thực hiện công tác ứng phó ban đầu, điều tra xác định nguyên nhân mất nguồn phóng xạ và vị trí cất giấu nguồn phóng xạ (dựng thành đoạn phim ngắn); sau đó các lực lượng tiến hành thu hồi an toàn nguồn phóng xạ tại nhà của đối tượng lấy trộm nguồn phóng xạ (diễn tập).

Cuộc diễn tập này là nhằm kiểm tra sự phối hợp của các đơn vị, các thành viên tham gia hoạt động ứng phó sự cố; đánh giá khả năng ứng phó sự cố dựa trên nguồn nhân lực, trang thiết bị hiện có của thành phố; đồng thời nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó sự cố tại các cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ.

                                                                                                                                                                                                        Trường Sa

coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.