Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Du lịch

Xứng đáng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019

Ngày 3/1, Hội LHPN Hà Nội tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2020; ký kết chương trình phối hợp với công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Lao đọng thương binh và xã hội thành phố trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em và thực hiện bình đẳng giới giai đoạn 2020 -2022. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên- Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Kim Hoàng- Phó ban Dân vận thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Kim Anh-Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng đại diện các Sở, Ban, ngành thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Hội LHPN các quận huyện thị xã và các tập thể các nhân điển hình tiêu biểu trong hoạt động Hội. 
 
Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác Hội và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
 
Năm 2019, Hội LHPN Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, bám sát chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tập trung các hoạt động tại cơ sở, xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả tại địa bàn dân cư. Đặc biệt, các cấp hội đã hoàn thành xuất sắc 16/16 chỉ tiêu thi đua trong kế hoạch thi đua đề ra năm 2019. Đặc biệt, có nhiều chỉ tiêu vượt cao: xây, sửa 142 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa (vượt 77 mái ấm); khai thác và quản lý 5.803 tỷ 696 triệu đồng cho 157.435 hội viên phụ  nữ vay để phát triển kinh tế (tăng 707 tỷ 210 triệu đồng so với năm 2018); triển khai các giải pháp hỗ trợ, đã giúp 2.390/1227 hộ thoát nghèo (vượt 94,8%), 1.664 hộ ra khỏi diện cận nghèo, 976 hộ khó khăn nâng cao mức sống; 91% hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch (tăng 42.989 hộ so với năm 2018); hỗ trợ thành lập mới được 5 Hợp tác xã (vượt 400%), 10 tổ hợp tác và 23 tổ liên kết.... Bên cạnh đó, mô hình “Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang” được các cấp hội tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong năm, các chi hội vận động 10.691 đám cưới, 8.278 đám tang thực hiện tốt nếp sống văn minh; phối hợp tư vấn sức khỏe, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 638,541 nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ…
 
Năm 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp”, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ và trẻ em; tích cự tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… 
 
Bên cạnh đó, Hội LHPN Hà Nội triển khai kế hoạch giám sát, bộ công cụ giám sát Luật Trẻ em tập trung thực hiện 25 quyền trẻ em; giám sát trực tiếp tại UBND huyện Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây và 2 trường mầm non trên địa bàn, qua đó phát hiện kịp thời những khó khăn, bất cập để cùng địa phương đề xuất biện pháp tháo gỡ. Các quận, huyện, cơ sở chủ động phối hợp giám sát các chính sách pháp luật. Kết quả: có 12 ý kiến đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan, tổ chức liên quan được tiếp thu; xét duyệt 24 hồ sơ trợ cấp bảo trợ xã hội đảm bảo đúng, đủ; có kiến nghị điều chỉnh thời gian thu gom rác ở một số nơi cho phù hợp, hiệu quả …
 
 Hội LHPN Hà Nội đã tham mưu Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt thành, quận huyện và dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng, Đền Cổ Loa; Tổ chức đoàn đi trao đổi kinh nghiệm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Hội phụ nữ các quận, huyện phối hợp với Ban VSTBPN cùng cấp tổ chức kiện toàn, gặp mặt cán bộ nữ chủ chốt, triển khai kế hoạch năm 2019, tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, tuyên truyền kiến thức bình đẳng giới, tọa đàm về công tác phụ nữ…
 
Tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em 
 
Thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên- Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đồng chí  Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả Hội LHPN Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Năm 2019, Hội LHPN Hà Nội vinh dự được nhận cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhận cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND TP Hà Nội. Đồng chí Ngô Văn Quý đồng thời nhấn mạnh, năm 2020, các cấp Hội phụ nữ Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáp dục pháp luật, giáo dục truyền thống, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên và nhân dân; góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô. Tăng cường các hoạt động chăm sóc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái, tiếp tục thực hiện “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Thực hiện chủ đề năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” của Thành phố; các cấp Hôi tập trung tuyên truyền về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trong suốt chặng đường 90 năm qua; phối hợp tổ chức các hoạt động, công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHPN Hà Nội thực sự vững mạnh, toàn diện; Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hội viên, tập hợp thu hút hội viên, quan tâm thu hút phụ nữ nhập cư, phụ nữ trong các khu đô thị mới, nhà chung cư, nữ doanh nhân, nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi...tham gia sinh hoạt Hội. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội. Chủ động tham mưu công tác giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia HĐND các cấp và Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026…
 
Tại hội nghị này, đồng chí Lê kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đã phát động thi đua năm 2019 với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp” với một số chỉ tiêu: toàn thành phố xây sửa 90 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn , cải tạo làm đẹp 90 sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng nâng cao chất lượng mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, vận động hội viên không đốt rơm rạ nói không với bếp than tổ ong… 
 
Trước mắt chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong dịp Tết Nguyên Đán cho đối tượng phụ nữ yếu thế, phụ nữ ở các khu vực khó khăn, xa trung tâm Thành phố, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết; thực hiện tốt chủ trương của Thành phố về an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên địa bàn Thành phố.
 
Dịp này, Hội LHPN Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Lao đọng thương binh và xã hội thành phố trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em và thực hiện bình đẳng giới giai đoạn 2020 -2022. Hội LHPN công bố các Quyết định và trao Huân chương lao động hạnh Ba cho 3 đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết- Nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Thị Hảo- Giám đốc Trung tâm Phát triển phụ nữ Hà Nội;  trao tặng  “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho bà Trần Thị Thu Hằng- Nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô; trao cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND TP Hà Nội  cho Hội LHPN huyện Gia Lâm, Hội LHPN huyện Đông Anh, Hội LHPN quận Long Biên; Hội LHPN Hoài Đức, Hội LHPN quận Cầu Giấy và trao Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.
Hội LHPN Hà Nội cũng đã trao tặng 300 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 240 triệu đồng và tặng giấy khen 21 Nữ vận động viên Hà Nội đã đạt thành tích xuất sắc tại Seagame 30 năm 2019. 
 
Thanh Thanh
coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.