Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Du lịch

Hà Nội thu ngân sách nhà nước tăng 13,5% so với năm 2018

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc về công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP năm 2019, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết, đến 14h ngày 31/12/2019, theo số liệu tổng hợp nhanh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 249.127 tỷ, đạt 101,5% dự toán (tăng 13,5% so với năm 2018).
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng bằng khen cho Cục thuế Hà Nội

Theo Cục trưởng Cục thuế Hà Nội Mai Sơn, năm 2019, Cục Thuế Hà Nội được giao nhiệm vụ thực hiện dự toán thu 245.726 tỷ đồng, tăng 11,8% so với thực hiện năm 2018. Mặc dù tổ chức bộ máy được điều chỉnh tinh gọn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (giảm từ 24 phòng xuống còn 21 phòng; giảm từ 30 Chi cục Thuế trực thuộc xuống còn 27 Chi cục Thuế, giảm từ 312 Đội thuế xuống còn 251 Đội thuế) nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, TP cũng như sự phối hợp của các sở, ngành, quận, huyện, công tác thuế vẫn bảo đảm ổn định, liên tục trong việc thực thi nhiệm vụ và đã phát huy ngay được tính hiệu lực, hiệu quả của cơ cấu tổ chức mới.
 
Đặc biệt, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo 4 chức năng quản lý thuế đều rất tích cực. Cụ thể, Cục Thuế đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đã kiểm soát tốt việc kê khai thuế của người nộp thuế, kịp thời phát hiện các trường hợp kê sai, kê thiếu để có biện pháp chỉnh sửa, xử lý kịp thời; công tác thanh, kiểm tra, chống thất thu ngân sách với 18.523 cuộc thanh, kiểm tra đã được thực hiện trên cơ sở nhận diện – đánh giá rủi ro toàn diện, theo phương thức điện tử, theo từng chuyên đề…. Bên cạnh đó, Cục Thuế đã thu hồi và xử lý 9.229 tỷ đồng nợ thuế thông qua việc triển khai quyết liệt, đúng quy trình… bảo đảm số nợ thuế trên dưới 90 ngày tại thời điểm 31/12/2019 ở mức 4,7% tổng thu NSNN.
 
Đến 14h ngày 31/12/2019, theo số liệu tổng hợp nhanh, tổng thu ngân sách nhà nước là 249.127 tỷ, đạt 101,5% dự toán (tăng 13,5% so với năm 2018). Trong đó, thu từ dầu thô và nội địa đạt 247.266 tỷ, đạt 100,6% dự toán (tăng 12,6% so với thực hiện năm 2018); thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thực hiện 222.348 tỷ, đạt 101,9% dự toán (tăng 24,8% so với thực hiện năm 2018).
 
Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội chia sẻ: “Có thể thấy hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách tăng trưởng cao so với thưc hiện năm 2018, cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng bền vững, nâng tỷ lệ thu từ thuế, phí và giảm dần các khoản thu liên quan đến tài nguyên, đất đai trên cơ sở đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp với sự khởi sắc, tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 18,3% so với cùng kỳ; khu vực ngoài quốc doanh tăng 19,5% so với cùng kỳ”.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế TP. Hà Nội trong năm qua. Ngay từ đầu năm 2019, Cục Thuế Hà Nội đã bám sát chỉ đạo Trung ương và Hà Nội tổ chức triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế, qua đó thu NSNN của Hà Nội được 102%, vượt chỉ tiêu 2% - là một trong những đơn vị thu NSNN lớn nhất của cả nước.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng đánh giá cao công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế của Cục Thuế Hà Nội; việc thực hiện nghiêm túc cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Điển hình trong việc cấp mã số thuế-phân cấp doanh nghiệp còn dưới 30 phút (giảm 98% so với thời gian cam kết 2 ngày); thực hiện liên thông với các sở, ngành; đồng hành cùng các sở, ngành tổ chức tốt việc nuôi dưỡng nguồn thu nên có thu bền vững; giữ được truyền thống đoàn kết trong nội bộ… “Đây chính là nhân tố quyết định hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu được giao và góp phần vào sự phát triển chung của TP” – Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.
 
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2020, Cục Thuế cần bảo đảm thực hiện mục tiêu, giải pháp đôn đốc trên cơ sở rà soát, xây dựng dự toán, phân công cán bộ bám sát nguồn thu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp kê khai nộp thuế. Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế làm sao không để vượt quá 5% theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các nguồn thu nội địa, nhất là nguồn thu về đất, phí, lệ phí, thu từ cộng đồng doanh nghiệp; rà soát lại quy trình thủ tục, đặc biệt trong khâu hoàn thuế, bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn nhưng phải chính xác không để thất thoát NSNN; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua của cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế Hà Nội gắn với các phong trào thi đua của TP…
Đ.H
coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.