Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Du lịch

Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên

Hà Nội yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới 
(ảnh minh hoạ)

Ngày 25/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
 
 Tuyệt đối không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc
 
Chỉ thị nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 26/11/2019 của Thành ủy Hà Nội triển khai các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; nhằm tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh thái đội, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND TP chỉ thị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; không hút thuốc lá trong công sở, nơi công cộng.
 
Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng và nơi cư trú; không có những hành vi làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
 
Trong các ngày nghỉ lễ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động hạn chế và kiểm soát việc uống rượu, bia của bản thân, bạn bè và gia đình; thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông; không tham gia đánh bạc, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức. Đặc biệt, nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên.
Nghiêm cấm sử dụng ô tô, tài sản công phục vụ cá nhân
 
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội mừng xuân, tổng kết năm, đón nhận thành tích thi đua - khen thưởng, kỷ niệm ngày truyền thống… cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thời giờ làm việc trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt là bộ phận tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm hoạt động thường xuyên trong ngày làm việc; bố trí việc trực cơ quan trong các ngày nghỉ lễ theo đúng quy định.
 
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung tiếp tục triển khai công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng, đi lễ hội.
 
Nghiêm cấm sử dụng ô tô công, ngân sách, tài sản công phục vụ các hoạt động mang tính chất cá nhân, ngoài hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị.
Tăng cường kiểm tra đột xuất, không báo trước 
 
Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn tăng cường trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức và người lao động tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú; xác định rõ, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện chỉ thị này.
 
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP nếu để cấp dưới, cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách để xảy ra sai phạm; xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện đón Tết Nguyên đán lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, không xa hoa, lãng phí, phô trương, hình thức; chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, trong đó tăng cường kiểm tra đột xuất, không báo trước việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy định về văn hóa công sở, giao tiếp ứng xử với cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc với công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
 
Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; các điểm lễ hội, nơi công cộng; tiếp nhận, thẩm tra các thông tin, phản ánh của người dân, cơ quan báo chí; tham mưu kịp thời việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là các trường hợp chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, hình ảnh phản cảm liên quan đến việc giải quyết công việc với người dân, tổ chức và doanh nghiệp gây dư luận xấu trong xã hội và nhân dân.
 
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai nghiêm túc chỉ thị, báo cáo UBND thành phố qua Sở Nội vụ về kết quả thực hiện trước ngày 20/2/2020.
 
ĐH
 
coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.