Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Công tác hội

90 hành động thiết thực về phụ nữ và trẻ em

Từ ngày 18-19/12, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ 7 khóa XII nhằm thảo luận và đánh giá tình hình hoạt động Hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII; Chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII…
  
Đồng chí Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội được bầu vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Ảnh: T.T

Năm 2019 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII và thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, công tác Hội đã đạt được những kết quả nổi bật như: Các cấp Hội đã tập trung đánh giá tổng kết các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình (tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019; 10 năm phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020; 10 năm cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…). Kết quả, 100% cơ sở Hội đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền hơn 15.000 phần việc/ hoạt động xây dựng nông thôn mới và có nhiều giải pháp thực hiện đạt kết quả, nhiều hoạt động được bố trí ngân sách thực hiện và được ghi nhận, đánh giá cao… 
 
Thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, đối thoại với học sinh,  sinh viên; duy trì thử nghiệm đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em qua đầu số 1900969680 và xây dựng Đề án nâng cấp tổng đài 1900969680 thành Tổng đài quốc gia hỗ trợ phụ nữ; duy trì nhân rộng các mô hình hiệu quả về an toàn trong các lĩnh vực, nghiên cứu thí điểm một số mô hình mới: Các cấp Hội đã hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình nạn nhân và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết 103 vụ việc bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.
 
Đối với chỉ tiêu thu hút, tập hợp hội viên, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch quan tâm, thảo luận, xác định các giải pháp thực hiện như: Ưu tiên, hướng dẫn, hỗ trợ 28 tỉnh/ thành có cơ sở Hội đạt tỷ lệ tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội; thí điểm một số giải pháp xây dựng chi hội trưởng, tổ trưởng tổ phụ nữ (thí điểm Chi hội trưởng là Cộng tác viên Bưu điện, cộng tác viên bảo hiểm y tế…). Tính đến tháng 11/2019, cả nước có 18.768.412 hội viên (tăng 1.768.501 hội viên so với đầu nhiệm kỳ), số cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội đã giảm đáng kể (giảm 635 cơ sở). Đến nay, 40 tỉnh/ thành không còn cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 50 %. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, trong thời gian tới các cấp Hội cần tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII đề ra, chú trọng tính bền vững, chất lượng các chỉ tiêu về tập hợp hội viên, giám sát, phản biện xã hội, hỗ trợ thành lập hợp tác xã, hỗ trợ giảm nghèo; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp theo hướng nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm xây dựng đội ngũ chi, tổ trưởng phụ nữ… Năm 2020, các cấp Hội, tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên về phòng chống xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, trọng tâm trên các địa phương có thể lựa chọn thêm nội dung phù hợp với tình hình để triển khai thực hiện. Bên cạnh những hoạt động bề nổi dự kiến tập trung ở 5 thành phố lớn, các địa phương khác trong cả nước sẽ hưởng ứng bằng những hoạt động đa dạng, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn như mặc áo dài trong các lễ kỷ niệm, mít tinh, tặng áo dài cho phụ nữ khó khăn... Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV dự kiến diễn ra vào tháng 10; Triển khai đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” qua đó tạo khí thế, khích lệ tinh thần thi đua, trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ cả nước thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; khai trương Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam; khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong hoạt động công tác Hội. Năm 2019, Hội LHPN Hà Nội vinh dự được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Đồng thời, Hội nghị đã bầu bổ sung 11 Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII. Trong đó đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội được bầu bổ sung vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII.
 
Thanh Thanh 
 
coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.