Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Bất động sản

Không để xảy ra tình trạng gian lận kinh phí hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

TP yêu cầu việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo chính xác.

UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung công tác kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
 

TP yêu cầu việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo chính xác, không để xảy ra tình trạng gian lận, khai khống làm thất thoát ngân sách Nhà nước; tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND TP theo đúng quy định của pháp luật.
 
Trước đó, UBND TP đã ban hành Quyết định số 7012/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về việc bổ sung kinh phí cho huyện: Ứng Hòa, Quốc Oai để thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2019. 
Đ.H
coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.