Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Bất động sản

Đề xuất mới nhất của Bộ LĐ-TB&XH: bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện ngắn hạn

Mới đây, Bộ Lao động - Thương Binh & Xã hội vừa trình Chính phủ Đề án thực hiện thí điểm bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện đối với 3 chế độ: thai sản, ốm đau, trợ cấp gia đình/trẻ em. Mục đích chính của đề xuất này nhằm tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện và giúp người tham gia có thể hưởng quyền lợi trong thời gian ngắn hạn, linh hoạt, tránh phải chờ đợi nhiều năm như trước đây.
 
Đề xuất bổ sung trợ cấp gia đình/trẻ em giúp tăng sự thu hút người tham gia BHXH tự nguyện và đảm bảo an sinh, xã hội ở mức cao hơn

 
Bổ sung chế độ thai sản cho gói BHXH tự nguyện hiện hành
 
Theo Đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gói Bảo hiểm xã hội hiện hành được bổ sung thêm chế độ thai sản. Nội dung và quyền lợi của chế độ được xây dựng căn cứ vào chính sách hưu trí và tử tuất nằm trong gói bảo hiểm xã hội hiện hành.
 
Cụ thể, người lao động có thời gian tham gia BHXH tự nguyện từ 12 tháng trở lên và chưa hưởng BHXH một lần sẽ đủ điều kiện hưởng quyền lợi của chế độ thai sản.
 
Nếu đề xuất được áp dụng, đây có thể là nội dung thu hút số lượng lớn những người có kế hoạch sinh con tham gia BHXH tự nguyện. Sự thay đổi này cũng cho thấy các chính sách BHXH tự nguyện đang dần hoàn thiện hơn.
 
Vấn đề đặt ra là để thực thi chính sách, Quỹ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cần phải đảm bảo được nguồn kinh phí cần thiết. Do đó, các Cơ quan, Ban ngành cần cân nhắc về tính khả thi và sự duy trì của thay đổi này. 
 
Bổ sung chế độ ốm đau cho gói BHXH tự nguyện hiện hành
 
Gói Bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành được đề xuất bổ sung thêm chế độ ốm đau. Theo đó, người lao động sẽ được hưởng quyền lợi khi không may ốm đau, tối đa 30 ngày trong một năm và với điều kiện là tham gia BHXH tự nguyện, không hưởng BHXH một lần.
 
Bổ sung chế độ ốm đau vào chính sách BHXH tự nguyện hiện hành sẽ góp phần tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, sự thay đổi này cũng giúp đảm bảo quyền lợi khi gặp rủi ro ốm đau.
 
Tuy nhiên, để sự thay đổi này khả thi, lượng Ngân sách mà Nhà nước cần bổ sung thêm kinh phí không nhỏ. Bởi việc huy động người dân đóng góp rất khó khả thi.
 
Bổ sung trợ cấp gia đình/trẻ em cho gói BHXH tự nguyện hiện hành
 
Cũng theo nội dung Tờ trình của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, trợ cấp gia đình/trẻ em được đề xuất bổ sung vào chế độ BHXH tự nguyện hiện hành. Căn cứ vào chế độ hưu trí và tử tuất của BHXH tự nguyện hiện hành, trợ cấp dự kiến được thêm vào và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia có con dưới 6 tuổi. 
 
Đề xuất bổ sung trợ cấp gia đình/trẻ em giúp tăng sự thu hút người tham gia BHXH tự nguyện và đảm bảo an sinh, xã hội ở mức cao hơn
 
Nội dung thay đổi này được coi là điểm sáng để thu hút những người có con dưới 6 tuổi tham gia BHXH tự nguyện, tăng tính hấp dẫn và hoàn thiện của chế độ BHXH tự nguyện hiện hành.
 
Tuy nhiên, tương tự như hai nội dung trên, vấn đề lớn cần phải cân nhắc đó là cần sự hỗ trợ kinh phí, có thể từ Ngân sách Nhà nước hoặc phía người lao động. 
 
Như vậy, 3 nội dung bổ sung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất đều có nhiều điểm tích cực: thu hút người tham gia BHXH tự nguyện, tăng quyền lợi, đảm bảo an sinh, xã hội ở mức cao hơn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cần thời gian để phân tích, đánh giá, dự tính lượng người tham gia và ngân sách cần dự trù để đảm bảo các gói BHXH tự nguyện được hoàn thiện và thực thi.
 
coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.