Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của DN trong giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu

Hội thảo “Giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu dựa vào Doanh nghiệp” nhằm nâng cao nhân thức, chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 29/10, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã phối hợp cùng Tổ chức ADRA tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu dựa vào Doanh nghiệp” nhằm nâng cao nhân thức, chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu . Tham dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Hảo - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội; ông Đặng Quốc Việt đại diện tổ chức ADRA tại Việt Nam cùng với 30 đại biểu nữ doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
 
Bà Nguyễn Thị Hảo- Giám đốc Trung tâm phát triển phụ nữ Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

  
Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Hảo - Giám đốc Trung tâm phát triển phụ nữ Hà Nội cho biết: Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức đối với nhân loại trong giai đoạn hiện nay, có tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Thời gian qua, nhận thức về biến đổi khí hậu của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, chưa quan tâm tới bảo vệ môi trường. Do vậy, việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng cả nước trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu là hết sức quan trọng.
 
Hội thảo “Giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu dựa vào Doanh nghiệp” nhìn lại thực trạng của biến đổi khí hậu để tìm ra những biện pháp góp phần giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu đông thời nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của sự án YES Center do tổ chức ADRA tài trợ.
 
Tại Hội thảo, ông Lê Trung - cán bộ Chương trình tổ chức The Asia Foundation (Quỹ châu Á tại Việt Nam) đã trao đổi với các nữ doanh nghiêp về  những tác động rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu đến doanh nghiệp tại Việt Nam. Ở Việt Nam, trong vòng 50 năm qua nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,5 - 0,70C, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm. Hiện tượng El Nino, La Nina ngày càng tác động mạnh mẽ. Biến đổi khí hậu thực sự đã làm cho thiên tai, đặc biệt là bão, lũ và hạn hán ngày càng khốc liệt. 
 
Những thách thức đó đòi hỏi Việt Nam phải có những nỗ lực hơn nữa trong thực thi các chính sách, biện pháp, đồng thời, tăng cường nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu của Việt Nam đã khẳng định quan điểm ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của toàn hệ thống, phát huy vai trò chủ đạo trong quản lý, điều hành của Nhà nước, nâng cao tính năng động, sáng tạo và trách nhiệm của khu vực doanh nghiệp, phát huy sự tham gia và giám sát của các đoàn thể chính trị xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng dân cư…
 
Cũng tại Hội thảo, các nữ doanh nghiệp đã chia thành 5 nhóm gồm: Nhóm Spa- thời trang, nhóm Nông nghiệp, nhóm Ngành hàng thời trang may mặc, nhóm Thủ công mỹ nghệ- vận tải công nghiệp, nhóm dịch vụ ăn uống đã thảo luận với các nội dung: Những tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng lên doanh nghiệp; những phương án, hoạt động giảm thiểu việc góp phần gia tăng biến đối khí hậu, những thuận lợi khó khăn khi thực hiện các phương án giảm thiểu biến đổi khí hậu …Các đại biểu tham gia Hội thảo đều thống nhất một số phương án như: để giảm thiểu việc sử dụng rác thải nhựa, túi nilon rất cần có nhiều cơ sở, doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường để thay thế đồ nhựa và túi nilon. Đồng thời để phòng chống Biến đổi khí hậu cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, làm thay đổi hành vi của cả cộng đồng từ việc ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác thải, nước thải bừa bãi của các doanh nghiệp sản xuất. Cần xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp mình trong việc bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu trong từng công đoạn sản xuất, kinh doanh; Nhà nước cùng các tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ cần có sự quan tâm Hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ứng dụng các thiết bị tiên tiến, hiện đại để đầu tư cho công tác phòng chống rủi ro, biến đổi khí hậu và kết nối cung cầu để các doanh nghiệp được có cơ hội tiếp nhận các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư thay đổi công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, công nghệ. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện khung chính sách nhằm thực hiện các mô hình kinh tế mới…
Thanh Thanh
 
coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.