Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Sức khỏe

Đề xuất văn bằng giáo dục đại học không phân biệt loại hình đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.

 
Dự thảo Thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự. Một trong những điểm mới đáng chú ý là văn bằng sẽ không phân biệt loại hình đào tạo. Dù học viên có theo học loại hình đào tạo là chính quy, tại chức hay vừa làm vừa học..., nội dung này cũng sẽ không thể hiện trên văn bằng như hiện nay. 
 
Ngoài ra, trên văn bằng có thể sẽ không ghi xếp loại tốt nghiệp (xuất sắc, giỏi, khá...) như hiện nay. Điều này nhằm cụ thể hóa quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 1-7-2019, trong đó quy định không có sự khác biệt về giá trị văn bằng giữa các hình thức đào tạo khác nhau.
 
Theo dự thảo, một số nội dung chính phải được thể hiện trên văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ danh dự gồm 10 mục, trong đó có tên văn bằng theo trình độ đào tạo; tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng; thông tin cá nhân của người được cấp văn bằng; ngành đào tạo; địa danh, ngày, tháng, năm cấp văn bằng; họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu... Cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng phù hợp với quy định của pháp luật.
 
Theo quy định tại của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương tương. Người học hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định, hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm của người học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng ở trình độ đào tạo tương ứng.
 
Theo Hà Nội Mới
coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.