Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Phụ nữ và Xe+

Vi phạm về bình đẳng giới trong gia đình, xử lý thế nào?

PNTĐ-Tôi muốn hỏi Quý Báo, những hành vi vi phạm về bình đẳng giới sẽ bị xử phạt hành chính thế nào? Mức xử phạt bao nhiêu?

 
Vợ chồng chị gái tôi sinh được hai người con, một trai một gái. Con trai đã lập gia đình sống chung với bố mẹ, con gái đang học đại học. Vừa rồi, anh chị đang có ý định chia tài sản cho các con. Con trai anh chị ấy không đồng ý với lý do chỉ có con trai mới có quyền hưởng tài sản, còn con gái thì không. Anh chị tôi cho rằng con trai và con gái đều có quyền bình đẳng trong việc sở hữu, hưởng thừa kế tài sản như nhau. Nhưng, con trai anh chị vẫn quyết liệt không đồng ý để bố mẹ chia tài sản cho em gái. Tôi được biết hành vi của anh con trai là vi phạm chính sách bình đẳng giới trong gia đình. Tôi muốn hỏi Quý Báo, những hành vi vi phạm về bình đẳng giới sẽ bị xử phạt hành chính thế nào? Mức xử phạt bao nhiêu? 
 
Lê Thị Hồng (Ba Đình, HN)
 
 
Theo Điều 13, Nghị định 55/2009/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới, các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong gia đình được xử phạt cụ thể như sau:
 
1 Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 
a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.
 
b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy hiếp tinh thần nhằm không cho phép thành viên trong gia đình tham gia sử dụng tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới.
 
c) Không chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện như nhau giữa nam và nữ trong gia đình về học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.
 
2 Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 
a) Không cho thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.
 
b) Không cho nam hoặc nữ trong gia đình tham gia công tác xã hội vì định kiến giới.
 
c) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.
 
d) Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.
 
3 Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.
 
4 Biện pháp khắc phục hậu quả:
 
a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 1, Điểm c Khoản 2 Điều này.
 
b) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 2, Khoản 3 Điều này.
 
c) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm hại đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Điểm b Khoản 2 Điều này.
 
Chiếu theo quy định trên thì hành vi của anh con trai đã phạm vào Khoản 2 của Nghị định, bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: (a) Không cho thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính. Và Khoản 3 của Nghị định bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.
 
 
Báo PNTĐ
coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.