Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Sức khỏe

Duy trì hát Quốc ca tại các trường học

PNTĐ-Sở GD-ĐT TP Hà Nội đã yêu cầu tất cả các trường tiếp tục việc giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca...

 
Sở GD-ĐT TP Hà Nội đã yêu cầu tất cả các trường tiếp tục việc giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca để cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh nhận thức rõ đầy đủ về tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc thông qua việc hát Quốc ca. Duy trì nền nếp hát Quốc ca trong sinh hoạt đầu tuần, các buổi lễ kỷ niệm, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng... với tất cả học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên tại các trường.
 
 
T.A 
coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.