Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Tin tức

Từ 1/2/2018: Trường nghề phải xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng

PNTĐ-Đó là yêu cầu của Bộ LĐ-TB-XH được nêu trong Thông tư quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, các trường phải thực hiện các nguyên tắc, yêu cầu, quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định do Bộ LĐ-TB-XH đề ra. Việc tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo sẽ được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần đối với chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế.     
 
T.A

coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.