Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Tin tức

Trường đại học hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

PNTĐ-Chính phủ vừa ban hành đề án “Hỗ trợ HS, SV khởi nghiệp đến năm 2025”.

 
Theo đó, đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có 100% các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ và TC có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ HS, SV khởi nghiệp. 100% các ĐH, học viện, trường ĐH, 50% trường CĐ, TC có ít nhất 2 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HS, SV được hỗ trợ đầu tư kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm. Đến năm 2025 con số này phải là 5 dự án, ý tưởng.   
 
 P.V

coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.