Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Tin tức

Giáo viên được quyền giám sát các khoản thu

PNTĐ-Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục.

 
Hướng dẫn nêu rõ, những việc cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường học được biết, được tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra như: các khoản đóng góp của người học; kinh phí hoạt động của trường bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác và quyết toán theo quy định hàng năm.
 
T.A
coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.