Name Price 24H (%)
#Covid-19
#Đại phụ nữ Hà Nội 2021
#Ngày gia đình Việt Nam
#Thi tốt nghiệp THPT
#bầu cử ĐBQH khóa XV
Sức khỏe

Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh

PNTĐ-Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức từ 18 – 20/10/2017 với sự tham gia của 450 đại biểu chính thức...

 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức từ 18 – 20/10/2017 với sự tham gia của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên tiêu biểu của Thủ đô.
 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV có chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác đoàn, phát huy vai trò của thanh niên, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2012 - 2017; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn thanh niên TP  Hà Nội khóa XIV, dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn; bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP  Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
 
Hai khâu đột phá của Đại hội TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2022 là: Nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh. Ngoài ra, Đại hội xác định 10 chỉ tiêu cơ bản và 10 chương trình, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn Đoàn.
 
T.Hường

coinmag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim nulla a laudantium reprehenderit, cum consequuntur eos. Labore suscipit, sit velit a laborum architecto explicabo sapiente ratione quis perferendis quidem eum ipsum dolorem quaerat.